ICT Community 's-Hertogenbosch

Hugo Cooymans, directeur van Ctac N.V.


Wat is de hoofdactiviteit van uw bedrijf?
“Ctac implementeert branche specifieke ERP oplossingen en helpt bedrijven bij hun totale ICT infrastructuur op basis van Ctac Cloud Services.”

Waarom moet er een regionaal platform van ICT-bedrijven en onderwijsinstellingen komen?
“ ’s-Hertogenbosch is een actieve stad op ICT-gebied. Er zitten veel omvangrijke, middelgrote en kleine ICT-bedrijven. Het is belangrijk om dit aan de buitenwereld te laten zien. We hebben allemaal behoefte aan informatie en zijn op zoek naar bedrijfsspecifieke oplossingen. Door samen te werken kunnen we tot betere oplossingen komen. De gemeente bevordert met het platform ons karakter als ICT-stad.”

Wat verwacht u van het platform?
“Ik hoop dat er de nodige evenementen en activiteiten plaats gaan vinden. Zo kunnen we elkaar versterken. Wat betreft onderwijs speelt vooral: hoe komen we aan goed geschoolde mensen? Daarom zijn goede contacten met hogescholen en universiteiten essentieel. Als ICT-bedrijven dienen we ons zelf in te zetten voor het platform. Voor zorgorganisaties is het essentieel om via innovatieve oplossingen voorbereid te zijn op de toekomst. Daarvoor is een optimale ICT-structuur van belang, zo als nu bij het Jeroen Boschziekenhuis gebeurt. De gemeente ten slotte heeft als initiatiefnemer en facilitator geld vrijgemaakt voor dit unieke platform.”

Welke bijdrage wilt u daaraan leveren?
“Graag willen wij actief bijdragen. We participeren al vanaf het begin in de projectgroep. Het project staat nu zo’n beetje klaar om uitgerold te worden. Wij staan er heel positief tegenover en voelen ons  ook ambassadeur voor dit initiatief. Het is goed dat we konden bijdragen aan de ideeënvorming van de projectgroep. En nu moet het de lucht in.”

Wat hoopt u/uw organisatie er zelf uit te halen?

“Meer bekendheid, meer betrokkenheid, meer binding en partnerschap. Wij hebben een aantal samenwerkingspartners in heel Nederland en zelfs daarbuiten. Ik denk dat het goed is om eens te kijken naar de mogelijkheden dichter bij huis. Daarbij is het belangrijk dat het platform voldoende middelen krijgt van de gemeente en dat er op die manier draagvlak ontstaat.”

Hebt u een concreet idee waar het platform mee aan de slag kan?
“Zoals ik al zei, de ideeënvorming vindt plaats in de projectgroep en de voorstellen die we hadden zijn meegenomen. We moeten nu de lucht in en daarna kijken we naar verbeteringen. Het, binnen de mogelijkheden, ontwikkelen van activiteiten om het platform heen wordt belangrijk om een breed draagvlak te creëren”

Welke onderwerpen of vraagstukken zou u graag met uw collega’s oppakken?
“We hebben allemaal behoefte aan informatie, zoekmogelijkheden en samenwerking. Door samen te werken kunnen we manieren vinden, krijgen we toegang tot innovatieve oplossingen.”

Waarom moeten alle Bossche ICT-bedrijven komen op 11 oktober?
“Voor de ICT-industrie in de omgeving is dit een belangrijk initiatief. Wat we absoluut nodig hebben is dat zoveel mogelijk bedrijven bereid zijn om een steentje bij te dragen. Daarom hoop ik op een hoge opkomst!”