ICT Community 's-Hertogenbosch

Jan-Hein Schouten, directeur van Lectric.

Wat is de hoofdactiviteit van uw bedrijf?
“Wij leveren allerlei internet gerelateerde diensten, van e-mailmarketing tot detachering en meer.”

Waarom moet er een regionaal platform van ICT-bedrijven en onderwijsinstellingen komen?
“’s-Hertogenbosch heeft heel veel ICT-bedrijven. Veel van die bedrijven zijn goed bezig, maar we hebben bijvoorbeeld allemaal te maken met de vraag naar gekwalificeerd personeel en een krap aanbod. Ook een bepaalde wisselwerking tussen de bedrijven zou goed zijn, zodat er iets gemeenschappelijks ontstaat. Dat helpt om een bepaalde uitstraling te krijgen, net zoals Eindhoven dat heeft met Brainport. Er liggen kansen om ‘s-Hertogenbosch meer kleur te geven op het gebied van ICT en het platform kan daarin een rol spelen. Het kan voor een aanzuigende werking zorgen, bijvoorbeeld voor nieuw personeel, of andere bedrijven.”

Wat verwacht u van het platform?
“Het moet niet alleen een website zijn. Ik geloof in een ontmoetingsplatform, zodat we nader kunnen kennismaken en samen dingen kunnen oppakken. Dan ontstaat er vanzelf een bepaalde dynamiek. Dat geldt ook richting het onderwijs. Een betere afstemming met het onderwijs kan alleen maar voor verbetering zorgen. Kijk, potentiële klanten erbij halen is lastig. Als platform kun je wel vertrouwen uitstralen richting die klanten. Zo van ‘hier moet je wezen, dat zit wel goed’. Voor de gemeente geldt dat het fijn zou zijn als ze de ICT-sector wat meer op de kaart zet. Als we ons net zo kunnen positioneren als Eindhoven zijn we goed bezig.”

Welke bijdrage wilt u daaraan leveren?
“Wij doen zeker mee. Bijvoorbeeld als bezoeker, of als spreker op een seminar. Wij zullen passief en actief meedoen. Ook het delen van kennis is prima. De internetbranche gaat sowieso om het delen van kennis, ik heb daar geen problemen mee, juich het zelfs toe.”

Wat hoopt u/uw organisatie er zelf uit te halen?
“Een netwerk. En we hopen te profiteren van een aanzuigende werking op het arbeidspotentieel.”

Hebt u een concreet idee waar het platform mee aan de slag kan?
“Het personeelstekort en een betere aansluiting van het onderwijs. Het zou fantastisch zijn als alle bedrijven direct contact hebben met de opleidingen voor stage of een eerste baan.”

Welke onderwerpen of vraagstukken zou u graag met uw collega’s oppakken?

“Zeker in het begin heb je het over algemene thema’s waar iedereen belang bij heeft, zoals gekwalificeerd personeel en klanten. In een later stadium kunnen daar andere onderwerpen bij komen.”

Waarom moeten alle Bossche ICT-bedrijven komen op 11 oktober?
“Omdat de gemeente een mooi platform biedt voor de sector. Als je invloed wilt uitoefenen, moet je komen. Daarnaast kan het natuurlijk interessant zijn. Je hebt de principiële keuze, dat je wel of niet moet komen. De andere kant is dat het ook gewoon een leuke en leerzame dag kan zijn.”