ICT Community 's-Hertogenbosch

Luc Brandts, directeur van BWise B.V.

Wat is de hoofdactiviteit van uw bedrijf?
“Wij maken software op het gebied van risicomanagement en het voldoen aan wet- en regelgeving.”

Waarom moet er een regionaal platform van ICT-bedrijven en onderwijsinstellingen komen?
“Voor ons is er niet een heel concreet belang. Indirect is er wel het belang, dat ‘s-Hertogenbosch als ICT-regio bekend staat. Dat zal beslist helpen bijvoorbeeld om aan goed personeel te komen. Niet alleen om hoog opgeleide technische specialisten te werven, maar bijvoorbeeld ook een goede marketing/salesfunctionaris uit de Randstad of uit het diepere zuiden. Ook het delen van kennis met collegabedrijven is belangrijk.”

Wat verwacht u van het platform?
“Ook hier zijn mijn verwachtingen niet heel concreet. Ik heb niet echt indicatoren, dat het aantal bezoeken op de website met tien procent toe moet nemen, bijvoorbeeld. Ik ben bij de kick-off brainstormsessie geweest. Ik verwacht dat de rol van de onderwijsinstellingen interessant is, vanwege talent en kennis. We groeien sterk, dan is het praktisch om in de regio afstudeerstages te regelen. De rol van de gemeente zie ik als faciliterend. Ik vind het belangrijk dat de zorg bij het platform betrokken wordt, vanuit een maatschappelijk belang. Kennisdelen vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Welke bijdrage wilt u daaraan leveren?
“Wij willen graag onze tijd investeren in relevante onderwerpen. Het hangt af van hoe de themasessies gaan verlopen, zijn ze oppervlakkig, of gaat het dieper? In dat laatste geval willen we graag investeren. Meer praktisch kunnen we voor een bijeenkomst bijvoorbeeld kantoorruimte beschikbaar stellen.”

Wat hoopt u/uw organisatie er zelf uit te halen?
“Ik verwacht op 11 oktober veel te luisteren. Kennis maken, interacteren, ontmoeten. We hebben niet veel lokale business, de meeste van onze klanten zitten in het buitenland. Dus commercieel gezien is er voor ons misschien minder te halen.”

Hebt u een concreet idee waar het platform mee aan de slag kan?
“Nee, niet direct, maar dat kan nog komen.”

Welke onderwerpen of vraagstukken zou u graag met uw collega’s oppakken?

“Dat ligt eraan. Spreek je met productleveranciers, technische ontwikkelaars, financiële organisaties, of commerciële bedrijven? ICT is wat dat betreft een containerbegrip, waaronder veel verschillende activiteiten vallen. Het vinden van geschikt personeel is denk ik een generiek thema.”

Waarom moeten alle Bossche ICT-bedrijven komen op 11 oktober?

“Er is gekozen om een brede groep uit te nodigen ipv kleine specifieke groepen. Een prima keuze, en bij die aanpak is het van belang dat zo veel mogelijk mensen en bedrijven komen; dan is de kans op succes het grootst.”