ICT Community 's-Hertogenbosch

Rob Stevens Interconnect Services wil beter samenwerken

Wat is de hoofdactiviteit van uw bedrijf?
“Wij zijn een internet service provider voor de zakelijke markt.”

Waarom moet er een regionaal platform van ICT-bedrijven en onderwijsinstellingen komen?
“Onder meer omdat het goed is voor de werkgelegenheid. Het is voor alle bedrijven prettig om goed geschoold personeel uit de nabije omgeving aan te kunnen trekken. De onderwijscomponent is belangrijk. Maar ook contact met de gemeente is belangrijk voor ICT-bedrijven. Wij hebben dat zelf gemerkt toen we ons nieuwe pand bouwden. Dan loop je aan tegen een aantal gemeentelijke eisen. Dat geldt natuurlijk voor alle ICT-bedrijven, dat is informatie die je kunt delen. Ook hebben we toen contact gezocht met de gemeente over het openbaar vervoer in onze omgeving.”

Wat verwacht u van het platform?
“Ik ben pas later bij de meetings aangeschoven en ik heb nog geen heel concreet beeld. Ik verwacht vooral een betere samenwerking en het delen van opgedane kennis.”

Welke bijdrage wilt u daaraan leveren?
“Daar heb ik nog geen beeld van.”

Wat hoopt u/uw organisatie er zelf uit te halen?
“Ik hoop dat we beter gaan samenwerken dan tot nu toe. Dat de lijnen korter worden tussen de gemeente, het onderwijs en de ICT-bedrijven. Zodat je sneller de juiste persoon te pakken hebt.”

Hebt u een concreet idee waar het platform mee aan de slag kan?
“Nee, dat heb ik niet. Daarvoor ben ik nog te kort betrokken bij het platform.”

Welke onderwerpen of vraagstukken zou u graag met uw collega’s oppakken?
“Om me heen hoor ik veel bedrijven klagen dat ze moeite hebben met het vinden van de juiste mensen. Zelf merken we ook dat de scholing niet altijd aansluit bij wat het bedrijf vraagt. Je hebt natuurlijk ook geen rechtstreekse opleiding tot ‘internet service provider’. Graag zou ik met opleidingen in gesprek gaan hoe deze scholingsleemte toch gevuld kan worden.”

Waarom moeten alle Bossche ICT-bedrijven komen op 11 oktober?
“Ik denk dat er een brede behoefte aan samenwerking en aan het delen van kennis bestaat. Een goede opkomst zorgt ervoor dat de community voortvarend te werk kan gaan.”