ICT Community 's-Hertogenbosch

Veel belangstelling voor opzetten Agrifood Datalab


Medio mei vond een bijeenkomst plaats bij Grow Campus om de interesse voor een Agrifood Datalab te peilen. Vijftig geïnteresseerden kwamen hier op af en spraken met elkaar over de mogelijkheden en doelstellingen van een datalab voor de agrifoodsector. Dat is voldoende basis om met het initiatief verder te gaan, zegt Jan Pieter van der Lugt.

Het datalab is nodig omdat veel agrifood-bedrijven wel mogelijkheden zien voor het toepassen van big data, maar het lastig vinden om er concreet mee aan de slag te gaan, legt Van der Lugt van Grow Campus uit. “Er is heel veel kennis nodig, maar de juiste studenten zijn er nu niet.” Van der Lugt doelt op studenten die zowel verstand hebben van IT als van agrifood. “Dat is het doel van dit driejarige programma: het verbeteren van het aanbod aan studenten dat is gespecialiseerd in data in het agrifood-domein.”

Laagdrempelig
Het Agrifood DataLab wil een innovatieve, maar zeer laagdrempelige leer- en experimenteeromgeving ontwikkelen rondom (big) data in de agrifoodsector. Real life cases van bedrijven uit de gehele keten moeten de basis gaan vormen voor multidisciplinaire projecten die door studenten, docenten en onderzoekers worden opgepakt.

It-taal en groene taal
Van der Lugt: “Iedereen ziet dat big data ‘iets’ gaat doen in de agrifood, maar veel bedrijven weten nog niet precies hoe en wat. Ze weten niet hoe ze data moeten verzamelen, koppelen, analyseren en vervolgens inzetten ten faveure van hun organisatie en processen.” Vooral voor de wat kleinere bedrijven is het lastig om aan te haken, blijkt uit onderzoek. De universitaire aanpak van JADS staat relatief ver van deze bedrijven af. “Daarnaast zien we een splitsing binnen het mkb. Er is een groep die zich bewust is van kansen en al data bezitten, en een groep die de kansen nog niet zien, en ook nog geen data bezitten om de eerste stappen te zetten.” Reden voor Grow Campus om de hbo-opleidingen van Avans en HAS te betrekken. “Avans spreekt de IT-taal, HAS de groene taal. Door dat te verbinden, ontstaat er meerwaarde.”

Veel animo

In het lab kunnen bedrijven straks leren om met lectoren, docenten en studenten samen dezelfde taal te spreken. Hiervoor wordt een programma ontwikkeld met onder meer onderwijsmodules en voorbeeldprojecten. Uiteindelijk moet en een doorlopende leerlijn ontstaan van mbo (KW1) naar universiteit (JADS). “Uit de sessie blijkt dat er veel animo is bij de bedrijven voor masterclasses, cursussen en korte multidisciplinaire projecten. We gaan met de Rabobank al snel aan de slag om in gezamenlijkheid te werken aan problemen vanuit hun agrarische achterban.”

Voor ICT-bedrijven is het datalab straks een experimenteeromgeving, zegt Van der Lugt. “ICT-bedrijven worstelen met deze markt. Welke typen vraagstukken spelen er, welke typen oplossingen kun je samen ontwikkelen? Het is voor de IT-sector een enorme potentiële markt. Het datalab zorgt voor een laagdrempelige toegang tot die markt.”