ICT Community 's-Hertogenbosch

Den Bosch wordt de Onbetwiste Datastad!

Begin december ging de Bossche gemeenteraad akkoord met het Economisch Actieplan 2019-2015. Input voor het plan was onder andere het rapport ‘De Economische Kracht van ’s-Hertogenbosch’ van VNO-NCW.

Data en ICT biedt ’s-Hertogenbosch de beste kansen is daarin het uitgangspunt. Het Bossche gemeentelijk economisch beleid is de afgelopen jaren veranderd. Het heeft geleidelijk meer focus gekregen, en een steeds breder instrumentarium. Deze lijn wil de gemeente met partners in de stad doortrekken.

’s-Hertogenbosch wordt de onbetwiste datastad van Nederland. Dat is de centrale ambitie voor de komende jaren. In 2025 is ‘s-Hertogenbosch de top van het land als het gaat om succesvolle bedrijven in ICT en data, in alle economische sectoren: in de stad worden veel innovaties op het gebied van ICT en data bedacht, getest, doorontwikkeld en vervolgens op de markt gebracht. Door de wisselwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven in ICT en data zijn sterke innovatieclusters ontstaan in de agrifood, bouw en logistiek. Hiermee wordt de economie in de volle breedte versterkt, gedigitaliseerd en verduurzaamd en wordt werkgelegenheid gecreëerd voor werknemers van alle niveaus.

Met de Jheronimus Academy of Data Sciences (JADS), de daarop aangesloten omvangrijke bedrijven community. Met gerenommeerde startup-incubators, zoals bedrijvencentrum De Grasso en de Rockstart Accelerator for Artificial Intelligence (AI). En met MBO- en HBO-opleidingen met een grote verscheidenheid aan techniek en ICT- gerelateerde content, die meerdere malen zijn beoordeeld als de beste van Nederland. Deze ingrediënten uit het Bossche vestigingsklimaat moeten worden benut en versterkt.

VNO-NCW ‘s-Hertogenbosch en de besturen van de Bossche bedrijventerrein-verenigingen stellen dat de ambitie Bossche ondernemers aanspreekt, een duidelijk kader biedt voor nieuwe investeringen en hen uitdaagt om meer doelgericht samen te werken. Het bedrijfsleven pakt daarbij zelf de handschoen op: in het afgelopen jaar was VNO-NCW initiator van het inmiddels gerealiseerde platform Driven by Data ’s-Hertogenbosch, waar o.a. MKB-bedrijven hun bedrijfs-data kunnen laten doorlichten, met daaraan gekoppeld adviezen voor het verhogen van hun omzet. De belangstelling is zeer groot.

De komende maanden wordt de visie voor de stad met het bedrijfsleven en onderwijs vertaalt naar acties om de ambitie te realiseren.