ICT Community 's-Hertogenbosch

‘Het onderwijs wil haar opleidingen afstemmen met de ICT-sector’


De eerste ideeën voor een ICT-platform mogen dan vanuit de bedrijven zijn gekomen, het ICT-onderwijs in de stad is zeker zo enthousiast. Bert van Strien van het Koning Willem I College (mbo) en André Gehring van Avans Hogeschool (hbo) zien volop mogelijkheden. “De interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven moet een natuurlijk onderdeel van onze werkzaamheden zijn.”

“Veel ondernemers hebben het nog over de heao en de hts, maar die bestaan al ruim vijftien  jaar niet meer. Alleen daarom is het al nuttig dat we meer met elkaar in gesprek raken”, zegt Gehring halverwege het gesprek. De interactie – het woord zal veelvuldig vallen tijdens de ontmoeting – tussen onderwijs en ondernemers moet beter, vinden beide directeuren.

Serieus
De contacten met de ondernemers lopen nu vooral via de werkveldadviesraad of via persoonlijke initiatieven, legt Gehring van de Academie voor Industrie en Informatica van Avans uit. “Maar het platform kan meer ondernemers betrekken, zorgen voor kortere lijnen, het delen van kennis en het uitwisselen van docenten met mensen uit het bedrijfsleven.” Van Strien van de ICT-Academie van het Koning Willem I College kan zich daar helemaal in vinden, maar wil nog een stap verdergaan. “Ik ben een idealist, heb dus extra verwachtingen. Wij hebben ook een werkveldadviesraad, maar de intrinsieke betrokkenheid kan nog beter.” Ook vanuit het onderwijs is het nog altijd lastig om veelvuldig het bedrijfsleven op te zoeken, signaleert Van Strien. Hij hoopt dat het platform helpt de betrokkenheid te verbeteren en de  communicatie eenvoudiger te maken. Van Strien: “Intensieve communicatie zorgt voor een levendige community. Kijk, als wij de leerlingen niet opleiden volgens de vraag van de markt dan doen we het niet goed. Wij moeten dus goed volgen waar het in de praktijk om gaat. Het platform kan dat helpen faciliteren. Ondernemers en onderwijs moeten daarvoor gezamenlijk  een inspanning leveren. Iedere ICT’er moet daarom het platform serieus nemen.”

Meer ICT-studenten
Overigens is het eerste wat beide academiedirecteuren doen bij binnenkomst, het uitwisselen van de studentenaantallen voor het nieuwe schooljaar. Met de instroom gaat het heel goed, zegt Gehring. “Wij hebben tweehonderd eerstejaars meer dan vorig jaar, dat is een groei van dertig procent. Dat betekent dat je moet zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel. Dat is wat ons betreft ook het belangrijkste: kwaliteit staat voorop. Groei is voor ons geen doel maar we zien dat onze kwaliteit steeds meer studenten aantrekt.” Ook met de ICT-Academie van het Koning Willem I College gaat het goed, zegt Van Strien. “Wij groeien al drie jaar op rij. Dit jaar gaan we van vier naar vijf eerstejaarsklassen voor het hoogste  mbo niveau.” Gehring: “Het is een feit dat afgestudeerden heel snel een baan vinden. Er zijn natuurlijk ook anderen die een ICT’er zoeken, bijvoorbeeld de zorg of het bankwezen.”

Interactie
Gehring: “Het is een mooi initiatief, een speciaal netwerk voor de regionale ICT ondernemers. Het is een sector die zich heel snel ontwikkelt en een goed contact met het werkveld is belangrijk voor het onderwijs. Elkaar beter leren kennen is daarin de eerste stap. Dat kan met seminars, maar ook met projecten en real life casussen, waarin de student een echte opdracht krijgt om te realiseren. Dat zorgt voor interactie. Denk verder aan onderzoeksopdrachten, of gespecialiseerde docenten die een bijdrage kunnen leveren aan een bepaald vraagstuk van een bedrijf.”
Van Strien: “Die interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven moet eigenlijk een natuurlijk onderdeel van de werkzaamheden worden. Gastdocenten uit de praktijk die college geven, of een buddysysteem waarin je een docent koppelt aan een vakgenoot uit het werkveld. Dan fungeren ze als elkaars klankbord. Maar denk ook aan bedrijven die een reactie geven op de lesstof of examens auditen. Het vinden van stageplaatsen kan beter en zo zijn er nog wel meer ‘interacties’ te verzinnen.”

Gehring: “De ICT-bedrijven moeten en kunnen actief participeren. ICT-onderwijs en ICT-sector samen. Dat is de toegevoegde waarde.” Van Strien: “Als het regionale bedrijfsleven een stem wil hebben in onze opleidingen, dan moeten ze nu hun kans pakken. Het zal tijd en energie kosten, maar nu is er wel de gelegenheid om invloed uit te oefenen.”

Meer weten? Bel met André Gehring op 073 – 629 5312 of Bert van Strien op 073 – 624 9907.