ICT Community 's-Hertogenbosch

5 oktober themasessie: Big Data  + Location Intelligence = Big Business

Big data is overal maar krijgt pas waarde als het leidt tot bruikbare informatie. Opvallend vaak blijkt locatie de verbindende factor te zijn waarmee data uit de grote databrij plots waardevolle informatie geeft. Informatie die leidt tot nieuwe business kansen, tot hogere efficiency of tot een betere leefomgeving. Hoe kunnen ondernemers uit diverse disciplines samen optrekken?

Het in ’s-Hertogenbosch gevestigde Geodan werkt al meer dan 30 jaar in deze business. Theo Thewessen en Henri van Mil van Geodan delen op 5 oktober hun visie en ervaringen en gaan graag met jullie de dialoog aan over wat dit de Bossche ICT-Community kan brengen.
 
Door nieuwe combinaties van geo-informatie-technieken, sensortechnologie, supply chain management en data-analyse ontstaan nieuwe businessmodellen in de agrifood-keten. In Brabant komt een aantal van deze expertises bij elkaar. Onder meer door de vooraanstaande positie van de agrifood-sector, de aanwezigheid van innovatieve technologiebedrijven en de komst van de Graduate School voor Data Science and Entrepreneurship naar ’s-Hertogenbosch in 2016.
Dit leidt tot veel nieuwe mogelijkheden, in de vorm van nieuwe bedrijvigheid, pre-competitief onderzoek en product-innovatie.
 
Een vraag die tijdens bijeenkomst wordt uitgediept is hoe ondernemers uit diverse disciplines samen kunnen optrekken, bijvoorbeeld door een ‘hub’ op dit terrein te creëren in ’s-Hertogenbosch. Diverse organisaties hebben al interesse getoond om een concept te ontwikkelen waar Geo Informatie en Big Data binnen het thema Agri Food worden gecombineerd om nieuwe toepassingen te ontwikkelen.


 
15.00 Inloop
15.30 Welkom door wethouder Jan Hoskam
15.40 Big Data + Location Intelligence = Big Business door Henri van Mil, directeur bij Geodan
16.15 Internet of Food. Location Intelligence is in de Agrifood een onmisbare instrument om van big data waardevolle informatie te maken. Theo Thewessen is naast directeur bij Geodan ook lector ‘Location Intelligence’ aan de HAS in ’s-Hertogenbosch en geeft zijn visie hierop met concrete voorbeelden.
16.45 Dialoog: wat kunnen we samen?
17.15 Borrel

Reserveer alvast in je agenda: 5 oktober Big Data  + Location Intelligence = Big Business.
Locatie: Bestuurscentrum gemeente ’s-Hertogenbosch
Aanmelden kan na de zomervakantie. Houd hiervoor de volgende e-mailnieuwsbrief en de website in de gaten.