ICT Community 's-Hertogenbosch

Een zinderende week in Barcelona

Van 13 tot en met 15 november is Ruben Ogink van Hello New Day aanwezig geweest op het Smart City Expo World Congres in Barcelona. Jaarlijks komen hier ruim 20.000 bezoekers op af om kennis met elkaar te delen op het gebied van innovaties in stedelijke omgeving. Op uitnodiging van de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft Hello New Day als deelnemer aan de expo deelgenomen. In dit verslag bespreekt Ruben zijn ervaringen in Barcelona.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is goed en gericht aan de slag zich te profileren als data-stad. Met de komst van JADS is hierbij te zien dat het niet alleen bij een intentie blijft, maar dat er ook echt stappen ondernomen worden. In september werd een oproep gedaan aan enkele bedrijven in ‘s-Hertogenbosch om mee te gaan naar Barcelona. Wij gaven hier graag gehoor aan. Samen met een grote delegatie uit ‘s-Hertogenbosch (circa een derde van de totale NL delegatie, dus Den Bosch was goed vertegenwoordigd) vertrokken we naar Spanje.

Netwerk en inspiratie
De doelstelling voor Hello New Day was tweeledig. Enerzijds mensen leren kennen en netwerken met bedrijven uit en rondom onze gemeente, anderzijds wilden we inspiratie op doen over wat er speelt in de wereld op het gebied van Smart Cities. Maandagmiddag kwam Ruben aan in Barcelona en begon deze zinderende week met een diner met circa 30 bestuurders vanuit verschillende gemeenten.

VNG Bestuurdersdiner
Het bestuurdersdiner, georganiseerd door VNG, was een ideale manier om de week te beginnen. Iedere gemeente mocht, naast eigen bestuurlijke afvaardiging, één bedrijf meenemen om bij aan tafel te schuiven. Wij werden hierin verkozen vanuit Den Bosch. Doordat wij geselecteerd waren kwam je in gesprek met mensen die je normaal niet zo snel kunt spreken. Aan tafel bijvoorbeeld met de burgemeester van Rijswijk, de wethouder van Almere, hoofd strategie van Den Bosch en één van de directeuren van de Vereniging Nederlandse Gemeenten gebeurt anders niet zo makkelijk. Het was ontzettend interessant om in een vrije setting met hen van gedachten te wisselen over hoe gemeenten zich bezighouden met Smart Cities.

Interessante gesprekken
Dinsdag was de eerste beursdag. Tijdens verkenning van de beurs hebben we gezocht naar voorbeelden maar vooral ook: wat is er allemaal te zien en te doen? Veel landen, steden maar zeker ook bedrijven over de hele wereld, waren vertegenwoordigd. Het is erg leerzaam om te zien hoe verschillende landen en culturen omgaan met nieuwe (technologische) mogelijkheden rondom Smart Cities. Er hebben dan ook veel interessante gesprekken plaatsgevonden. In gesprek met een delegatie uit München bleek dat er in Duitsland een andere cultuur lijkt te zijn met betrekking tot de openheid van bestuur en data. Waar we in Nederland bijvoorbeeld vol inzetten op ‘open data’, is dit in Duitsland nog lang niet zover. Technologisch echter, kunnen wij in Nederland weer een boel van onze Oosterburen leren.  In Zuid-Korea en veel andere Aziatische landen vervolgens vliegen ze Smart City ontwikkelingen veelal landelijk aan. Dit in tegenstelling tot de meer lokale aanpak – vanuit individuele steden – zoals dit in Nederland en (West-)Europa meer gebruikelijk is. Een landelijke aanpak heeft voor- en nadelen. Op het moment bijvoorbeeld dat je het landelijk regelt, is het makkelijker om ontwikkelingen te coördineren en op te schalen. Vanuit steden ontwikkelen echter maakt dat je dichter bij de werkelijkheid staat en kun je meer zaken tegelijkertijd uitproberen.

Het podium op
De tweede dag van het congres (woensdag) betraden wij zelf twee maal het podium in het Nederlandse paviljoen. Eerst ’s-ochtends hebben we, samen met Heijmans, Voldaan en Republiq (allen uit Den Bosch), verschillende steden proberen te inspireren over de mogelijkheden van Smart Maintenance en hen uitgenodigd om in te stappen in het Nationale Smart Industry Fieldlab CAMINO. In het publiek kregen we veel respons, de circa 30 aanwezigen herkenden het belang en de relevantie van het thema en we zijn inmiddels met meerdere gemeenten in gesprek. Hierin ligt ook een mooie rol voor de VNG, om kennis goed te verspreiden over de NL gemeenten. Iets wat goed past bij haar strategie.

Distant Search
Voor een internationaal gezelschap mocht Ruben in de middag nog wat vertellen over Open Innovatie en Distant Search. Distant Search komt er in het kort op neer dat machine-learning en tekst-processing wordt ingezet om verder te kijken dan ‘normaal’. In combinatie met een Open Innovatie aanpak stelt dit in staat om beter zicht te krijgen op radicale oplossingen en businessmodellen.

Via deze weg willen wij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en in het bijzonder de gemeente Den Bosch bedanken voor de uitnodiging voor deze beurs en voor de perfecte organisatie. Het was zeer waardevol!

Interesse om in contact te komen met Hello New Day? Bekijk de website.