ICT nieuws uit ‘s-Hertogenbosch en omstreken

Gecommitteerden Avans Communication & Multimedia Design

6 mei 2013 | Auteur: Avans Hogeschool

Op 17 en 18 juni 2013 zullen de eerste studenten van de opleiding Communication & Multimedia Design van Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch beginnen aan het laatste gedeelte van hun afstudeerproject: De afstudeerzitting! Tijdens de afstudeerzitting van één uur presenteren de studenten hun projecten en is er gelegenheid aan de begeleiders tot het stellen van vragen. Bij een afstudeerzitting is ook altijd een externe deskundige aanwezig, een zogenaamde gecommitteerde. De taken van een gecommitteerde zijn: Aanwezig bij de afstudeerzitting, neemt het definitieve afstudeerverslag door en formuleert indien nodig vragen, draagt zorg voor een objectieve beoordeling van de zitting. Eisen waaraan een gecommitteerde moet voldoen: Kennis van én affiniteit met het CMD vakgebied, senioriteit, onafhankelijk van Avans Hogeschool. Herkent u zich in bovenstaand profiel en bent u op 17 en/of 18 juni 2013 een of meerdere dagdelen beschikbaar om invulling te geven aan de rol van gecommitteerde tijdens de afstudeerzittingenvan toekomstig CMD-ers? Dan zouden we het op prijs stellen als we tijdens deze afstudeerzittingen gebruik kunnen maken van uw expertise vanuit het werkveld. Heeft u interesse, stuur dan een mail naar onderstaand mailadres. Met vriendelijke groeten, Monique Putters Project coördinator Communication & Multimedia Design, Avans Hogeschool. E: mfm.putters@kpnmail.nl. Tel 073 - 629 5125.