Contactgegevens

Hier vindt u informatie over het aanbieden van stageplaatsen en afstudeerprojecten. Mocht u behoefte hebben aan aanvullende informatie dan kunt u opnemen met:

Communication and Multimedia Design
Lieke van den Bogaard  (073) 629 53 24

(Technische) Informatica
Katinka Janssen (073) 629 53 72

Receptie Avans `s-Hertogenbosch
(073) 629 52 95

Informatica

Tijdens de bacheloropleiding Informatica raken studenten vertrouwd met de 'ins' en 'outs' van software-ontwikkeling en automatiseringprojecten. Ze leren  onderzoeken aan welke eisen de te bouwen software moet voldoen en hoe je die eisen vervolgens vertaalt naar een ontwerp en naar werkende en geteste software. Waar nodig doen ze ervaring op met bedrijfsprocessen om te kunnen beoordelen of en hoe de software meerwaarde heeft voor een onderneming of instelling.
 
Later in de opleiding kunnen studenten zich specialiseren in softwareontwikkeling, of juist in innovatie met en beheer van ICT. Ze verdiepen zich bijvoorbeeld in gedistribueerde software (zogenaamde Everyware, waarbij mobiele devices een belangrijke rol spelen) en softwarearchitectuur. Of juist in het managen van (de performance) van bedrijven en hun processen met behulp van ICT.

Studenten werken veel samen in projecten, vaak en bij voorkeur met real-life opdrachtgevers. Dit bereidt ze voor op de beroepspraktijk, maar dat gebeurt ook via 2 stages van een half jaar, waaronder de afstudeerstage.

Mocht u behoefte hebben aan studenten Informatica als stagiaire of afstudeerder voor uw bedrijf? Of wilt u real life projecten doen samen met studenten, dan kunt u contact opnemen met het stage- en afstudeerbureau van Avans 's-Hertogenbosch.

Nieuws

Vacatures